El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, organitza per al 7 de juny de 2011 una jornada amb el títol: Jornada d'auditoria del sector públic.

La contractació pública té una considerable importància econòmica tan a nivell local, nacional com internacional, i representa una proporció significativa del PIB nacional. Els sistemes de contractació pública repercuteixen de forma directa en l’ús eficient dels fons públics, i de forma més general també en la confiança pública amb els governs i en la pròpia governança.

El respecte als principis de llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i transparència dels procediments, i la no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, així com la necessitat d’assegurar l’ús més eficient dels recursos públics fonamenten un àmbit de control específic enelsector públic,que abasta plenament aspectes financers,de compliment de legalitat i de gestió.

Una de les formes darrerament més utilitzada en el marc de la contractació pública és l’anomenat model de col·laboració público- privada, és per això que hem cregut oportú destinar una bona part del programa a aquesta figura, en la seva vessant jurídica, comptable i de control.

La Jornada és de convocatòria oberta, va fonamentalment dirigida a:

  • Professionals dels diferents òrgans de control intern i extern del sector públic.
  • Professionals que presten els seus serveis en àmbits de control d’entitats i empreses públiques.
  • Auditors i personal de firmes d’auditoria interessats en col·laborar en el control del sector públic.

INSCRIPCIÓ REDUÏDA: Als col·legiats de qualsevol dels CSITAL Catalunya tenen un preu especial de 110 € si s'acrediten com a tal  en el moment de fer la inscripcio.

 

Per més informació podeu contactar amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya al telèfon 93.280.31.00  o bé a col.legi@auditors-censors.com

 

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau