La nova Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, suposa una reforma substancial del règim jurídic de la modificació dels contractes públics, però també la introducció d’una sèrie de principis d’acció dels poders públics en matèria sostenibilitat financera i algunes altres modificacions que tindran una incidència directa en la gestió dels ingressos locals. Ambdós factors exigeixen un examen detingut per part dels operadors jurídics que, des de l’àmbit públic local, hauran d’aplicar les seves determinacions. Per això l’objectiu principal d’aquesta jornada és desenvolupar un anàlisi minuciós dels aspectes més rellevants de la reforma i la seva influència a l’àmbit local, molt en particular pel que es refereix a les matèries financera i contractual.La sessió es desenvoluparà el proper 22 de juny de 9 a 14 hores i comptarà amb ponents com Maria Petra Sáiz Antón, Viceinterventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; Àngela Acín Ferrer, Interventora de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i Marcel•lí Pons i Duat, Secretari General de l’Ajuntament de Viladecans. Els principals destinataris de la sessió formativa són Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, responsables dels Departaments de Secretaria General i Assessoria jurídica, així com caps de contractació. També personal de l’Adminstració Local que intervé en els processos de control, fiscalització, comptabilitat i tresoreria, així com els responsables d’empreses públiques municipals.  Més informació aquí.  

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau